TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Đăng ký tài khoản mới
QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN:

- Thành viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu thành viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.
- Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.
- Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không cần được thành viên chấp thuận. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc thành viên không quản lý được tài khoản của mình.
- Mọi thành viên có trách nhiệm đọc kỹ Quy chế sàn Giao dịch TMĐT Nghệ An trước khi tham gia.

Lưu ý: Tài khoản gian hàng chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng gian hàng trên sàn giao dịch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Gian hàng sau khi đăng ký phải được quản trị hệ thống kích hoạt mới hoạt động được. Những trường hợp chỉ cần đăng tin Rao vặt, Chào mua, Comment... thì không cần (và không nên) phải chọn đăng ký tài khoản loại này.
*    
- Tên truy cập phải có ít nhất 6 ký tự (bao gồm chữ cái và chữ số; các ký tự phải viết liền nhau; không dấu).
- Nếu đăng ký gian hàng, hãy cố gắng chọn tên truy cập ngắn gọn, dễ nhớ và phù hợp với Công ty của bạn. Ví dụ: Công ty Thành Tâm thì nên lấy tên "thanhtam"... vì tên này sẽ được lấy làm đường dẫn đến gian hàng của bạn trong hệ thống.
*  
- Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.
- Gần đây có nhiều trường hợp bị chiếm đoạt tài khoản sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Do vậy bạn không được đặt mật khẩu quá đơn giản, dễ đoán (vd: 123456,ecna,...); không được trùng với Tên truy cập, Email, Điện thoại cố định, Điện thoại di động,...
*  
Xác nhận lại mật khẩu để chắc chắn rằng bạn đã nhập đúng mật khẩu mong muốn!
*  
Địa chỉ email này sẽ được sử dụng để liên hệ với bạn trong những trường hợp cần thiết như là xác nhận đơn đặt hàng, xác nhận thông tin... Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối và sẽ không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác nếu chưa được sự đồng ý của bạn!