TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Phòng hướng biển
Phòng đôi KS Bảo Anh
150.000 (VNĐ)
Phòng Vip KS Bảo Anh
670.000 (VNĐ)
Phòng Vip KS Đại Tây Dương
1.200.000 (VNĐ)
Phòng 3 giường KS Việt Anh
650.000 (VNĐ)
Phòng 2 giường 1 đơn, 1 đôi KS Việt Anh
750.000 (VNĐ)
Phòng Vip KS Việt Anh
1.200.000 (VNĐ)
Phòng VIP - Thiên Ân
(Liên hệ)
Phòng 3 giường - Thiên Ân
(Liên hệ)