TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Hội trường, phòng họp, hội thảo
Hội trường Sao Biển
3.000.000 (VNĐ)
Phòng Tọa Đàm
1.500.000 (VNĐ)
Hội trường KS Thượng Hải Vinh
(Liên hệ)
Tổ chức tiệc cưới
(Liên hệ)
Tổ chức hội nghị, hội thảo
(Liên hệ)
hoa hội nghị 01
(Liên hệ)
hoa hội nghị 02
(Liên hệ)