TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Khách sạn tại TP Vinh
Phòng Exe. Suite - SAIGON KIMLIEN HOTEL
(Liên hệ)
Khách sạn Phương Đông
(Liên hệ)
Khách sạn Sàn Gòn Kim Liên
(Liên hệ)
Khách sạn Thượng Hải
(Liên hệ)
Khách sạn Hữu Nghị
(Liên hệ)
Khách sạn Mường Thanh Vinh
(Liên hệ)
Khách sạn Mường Thanh Thanh Niên
(Liên hệ)
Khách sạn Giao Tế
(Liên hệ)
Khách sạn Bến Thủy
(Liên hệ)
Khách sạn Hoa Phượng Đỏ
(Liên hệ)
Khách sạn Vương Hoàn
(Liên hệ)
Khách sạn Xanh
(Liên hệ)
VIP ROOM - SAIGONKIMLIEN HOTEL
(Liên hệ)
E.SUITE ROOM - SAIGON KIMLIEN HOTEL
(Liên hệ)
E.DELUXE ROOM - SAIGON KIMLIEN HOTEL
(Liên hệ)
E.SUPERIOR ROOM - SAIGON KIMLIEN HOTEL
(Liên hệ)
PHÒNG SUITE - SAIGON KIMLIEN HOTEL
(Liên hệ)
PHÒNG DELUXE - SAIGON KIMLIEN HOTEL
(Liên hệ)
PHÒNG SUPERIOR - SAIGON KIMLIEN HOTEL
(Liên hệ)