TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Phòng hướng phố
Phòng đơn KS Phương Nam
120.000 (VNĐ)
Phòng 2 giường KS Bảo Anh
550.000 (VNĐ)
Phòng đôi KS Đại Tây Dương
700.000 (VNĐ)
Phòng 2 giường KS Tiến Anh
700.000 (VNĐ)
Phòng đơn KS Tiến Anh
(Liên hệ)
Phòng 3 giường KS Tiến Anh
(Liên hệ)
Phòng 2G KS Việt Anh
750.000 (VNĐ)
Phòng 1 Giường KS Trường Lợi
(Liên hệ)
Phòng 2 Giường KS Trường Lợi
(Liên hệ)