TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Karaoke
Phong hat Karaoke
(Liên hệ)
Phòng hát tiêu chuẩn
120.000 (VNĐ)
Phòng hát Vip 1
150.000 (VNĐ)
Karaoke anphaan Vip3 + Vip4
150.000 (VNĐ)
Karaoke anphaan Vip1 + Vip2
210.000 (VNĐ)
Karaoke anphaan phòng tiêu chuẩn
105.000 (VNĐ)
Phòng hát karaoke
(Liên hệ)
Phòng Hát Karaoke Tiến Anh
(Liên hệ)
Phòng VIP 1
(Liên hệ)
Phòng VIP2
(Liên hệ)
Phòng 201
(Liên hệ)
Phòng 204
(Liên hệ)
Phòng 205
(Liên hệ)
Phòng 303
(Liên hệ)
Phòng 304
(Liên hệ)
Phòng 305
(Liên hệ)