TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Hải sản tươi sống
Cá nục suôn
(Liên hệ)
Cá Chim Tươi
(Liên hệ)
Cá Đầu Vuông
(Liên hệ)
Cá Thu Đốm
(Liên hệ)
Cá Hồng
(Liên hệ)
Cá Diêu Hồng
(Liên hệ)
Ghẹ sống các món
(Liên hệ)
Cá mú
(Liên hệ)
Ốc biển
(Liên hệ)
Cá thu loại đặc biệt (cá câu)
210.000 (VNĐ)
Mực tươi Cửa Lò
200.000 (VNĐ)