TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Vận tải bằng đường bộ
Vận tải cont 40'HC tuyến Cửa Lò-Hải Phòng
14.900.000 (VNĐ)
Tuyến Cửa Lò (9h30),Vinh (10h30) đến Hà Nội (18h3
180.000 (VNĐ)
Tuyến Cửa Lò (21h30), Vinh (22h30) đến Hà Nội (5h
180.000 (VNĐ)
Tuyến Hà Nội (10h20; 22h20)- Vinh-Cửa Lò
180.000 (VNĐ)
Vận tải siêu trường siêu trọng
(Liên hệ)
Vận tải container đường bộ
(Liên hệ)
Vận tải cont 20'DC tuyến Cửa Lò-Hải Phòng
(Liên hệ)
Tuyến Hà Nội (12h) - Vinh- Cửa Lò
180.000 (VNĐ)
Dịch Vụ Vận Tải Đường Bộ
(Liên hệ)
vận tải bộ
(Liên hệ)
VẬN TẢI CHUYÊN CHỞ
(Liên hệ)