TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Máy đào, máy húc, máy xúc
Máy xúc đào HYUNDAI ROBEX 170
(Liên hệ)
Cho thuê máy lu tĩnh
(Liên hệ)
Cho thuê lu rung BOMAG
(Liên hệ)
Komatsu PC1250SP-7
(VNĐ)
KOBELCO SK55SR-6E
1.280.000.000 (VNĐ)
KOMATSU PC78US-6N0
780.000.000 (VNĐ)
Máy ủi Komatsu D275AX-5
(VNĐ)
Máy xúc đào KOMATSU PC850-8 55158
5.800.000.000 (VNĐ)
Máy xúc đào Sumitomo SH350HD-6
4.050.000.000 (VNĐ)
Máy xúc đào KOMATSU PC75UU-2
(VNĐ)
Máy xúc đào Hitachi ZX40U-3
680.000.000 (VNĐ)
Máy xúc đào KOMATSU PC650-6
(VNĐ)
Máy xúc đào. HITACHI EX1100-3
(VNĐ)
Máy xúc đào Hitachi ZX870H LCH-3
(VNĐ)
Máy xúc đào KOMATSU PC850-8EO
(VNĐ)
Máy xúc đào KOMATSU PC850-8 552UP 2011
5.800.000.000 (VNĐ)
Máy xúc đào KOMATSU PC40MR-3
750.000.000 (VNĐ)
Máy xúc đào SUMITOMO S280LC
350.000.000 (VNĐ)
Máy ủi KOMATSU D41P-6
1.150.000.000 (VNĐ)
Máy xúc đào Kobelco SK230-6E
1.600.000.000 (VNĐ)
Máy xúc đào KOBELCO SK320-6
1.600.000.000 (VNĐ)
Komatsu PW150ES-6K
850.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX135W
850.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX130W
1.100.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX160W
1.100.000.000 (VNĐ)
Komatsu PW150ES-6K 0248
850.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX125WD-5
1.300.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX160W 0455
1.100.000.000 (VNĐ)
Fiat Hitachi FH130-3
780.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK125W
1.300.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX170-3
1.400.000.000 (VNĐ)
Komatsu PW160ES-7K
850.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX130W 10303
1.000.000.000 (VNĐ)
FIAT Kobelco FK145W
700.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX135UR
750.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC400LC-7
5.800.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC270LC-7L
1.300.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC300LC-6 33195
1.100.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX280LC-3
1.300.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK135SR
650.000.000 (VNĐ)
KOMATSU PC300LC-6 1998
1.300.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC300LC-6 0068
1.100.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX280LC-3 30047
1.300.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK450LC-6 01128
2.500.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK130UR 01601
680.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC270LC-7L 86348
1.300.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC220LC-8 88213
1.200.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC300LC-6LE 84611
1.300.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK290LC 0130
1.100.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX330LC 4858
1.100.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK130UR-1E 1775
680.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX210LC-3 3677
1.300.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX135UR 5053
750.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK135SR 2210
650.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK100 4366
600.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX270 7400
1.000.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK70SR-1ES 1744
550.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK130UR 1779
650.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK60SR 02710
500.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX200 8895
850.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX150 2253
680.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC60-6 6833
450.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX450LC-5 7807
1.600.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX135USK-3 6133
800.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX200-3 8915
750.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK480LC 0113
1.500.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX200-2 2862
550.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC200Z-6E 3008
850.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC120-6E 8384
780.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX135US-3 0064
800.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX600 1049
2.000.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC120-6EO 4876
850.000.000 (VNĐ)
Sumitomo SH125X-3 1627
550.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC60-6 0897
480.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC120-8 2029
900.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC210-6E 1861
900.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC200-6E 8654
850.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC60-7 3138
480.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC220-5 6585
850.000.000 (VNĐ)
CAT 315C 0215
950.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX240K 0507
1.200.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC220-10 0070
1.800.000.000 (VNĐ)
Komatsu HB205 2882
1.050.000.000 (VNĐ)
Sumitomo S265F2 9193
1.050.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK350LC 2072
1.900.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC220LC-6E 6137
1.100.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK60 5237
500.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX135US 7504
800.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX225 6086
1.057.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX310LC-3 0134
(Liên hệ)
Sumitomo S160F2 5406
500.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK210LC 1648
1.100.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK07N2 1592
900.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK250LC 0275
900.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX110-3 0396
850.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX210LCK 5031
1.300.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75US-A 2981
620.000.000 (VNĐ)
CAT 312C 1725
850.000.000 (VNĐ)
CAT 312C 0836
850.000.000 (VNĐ)
CAT 325BL 0225
950.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC120-6E 2646
750.000.000 (VNĐ)
CAT 320C 2871
1.100.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX450-3 3037
1.800.000.000 (VNĐ)
Sumitomo SH120 248
650.000.000 (VNĐ)
CAT 322L 0231
850.000.000 (VNĐ)
CAT 330BL 1078
1.200.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK70SR-2 5954
650.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK135SR-2 5806
1.000.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75UR 0131
550.000.000 (VNĐ)
Sumitomo SH120-3 6663
950.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX120 4087
950.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75UR 2557
550.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX225US 2728
1.050.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75US-A 5757
1.050.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX70-3 2968
680.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75UR 3969
560.000.000 (VNĐ)
Sumitomo SH120-3 5625
950.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX225 2902
1.050.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX200-5 0009
950.000.000 (VNĐ)
Sumitomo SH75X-3 5850
480.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC230-7 5017
1.100.000.000 (VNĐ)
Sumitomo SH120-3 5416
950.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX120-3 3062
950.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK330LC 0439
1.200.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK330LC 71208
1.200.000.000 (VNĐ)
Sumitomo SH200-3 6910
1.300.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC200-7 2862
1.100.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK330LC 1213
1.200.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC120-8 2499
850.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK75UR 1362
3.700.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX300-3 101
900.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK75UR-3 4931
400.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX200-E 7250
1.300.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC78UU-6EO 3980
450.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC75UU-2E 3473
380.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC600LC-7K 40060
1.800.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC350-7EO 0066
1.800.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75US 0751
5.800.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK045N2 2760
850.000.000 (VNĐ)
Hitachi SK200-9 2570
2.000.000.000 (VNĐ)
Sumitomo SH120-3 7132
900.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC200-8 6219
1.200.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX200LC-5 3237
950.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC200-8 6406
1.200.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX230 0047
1.100.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC128UU-1 1334
550.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75US-A 0979
5.800.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX80LCK-3 2815
680.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC490LC-10 0729
2.500.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX200 0647
1.300.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK210LC-6 4384
1.100.000.000 (VNĐ)
Hitachi EX200-5E 4839
1.150.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75UR 4369
550.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK200 4618
1.150.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX225 1777
1.100.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC78UU-6EO 4115
500.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75UR 3760
550.000.000 (VNĐ)
Hitachi ZX75UR 5307
550.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK210LC 1280
1.100.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC490LC-10 0051
2.500.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK210LC 0872
1.100.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK250LC 1123
1.100.000.000 (VNĐ)
Komatsu PC75UU-2 5697
350.000.000 (VNĐ)
Kobelco SK60 7120
500.000.000 (VNĐ)