TIN TỨC
Danh bạ doanh nghiệp
Danh mục sản phẩm
Danh mục dịch vụ
Quảng cáo
Chè thành phẩm
Chè đen
(Liên hệ)
Chè đen CTC BP1
(Liên hệ)
Trà Hoa vàng
860.000 (VNĐ)
Trà Hoa vàng loại 1
680.000 (VNĐ)
Cà gai leo
70.000 (VNĐ)
Dây thìa canh
70.000 (VNĐ)
Nấm Linh chi ATC
(Liên hệ)
Trà Linh chi ATC
(Liên hệ)
Chè hoa vàng loại đặc biệt
880.000 (VNĐ)
Chè hoa vang loại 1
860.000 (VNĐ)
Chè hoa vàng 100g
590.000 (VNĐ)
Dây thìa canh(Fumat)
69.000 (VNĐ)
Nấm Linh chi ATC(hộp 20 túi lọc)
85.000 (VNĐ)