SẢN PHẨM OCOCP

250.000 VND

Tinh bột nghệ đỏ Tương Dương

Đặt mua

250.000 VND

Tinh bột nghệ đỏ Tương Dương

Đặt mua

100.000 VND

Riệu nếp cẩm Tương Dương

Đặt mua

100.000 VND

Riệu nếp cẩm Tương Dương

Đặt mua

200.000 VND

Măng khô Tương Dương

Đặt mua

200.000 VND

Măng khô Tương Dương

Đặt mua

20.000 VND

Cà chua múi Tương Dương

Đặt mua

20.000 VND

Cà chua múi Tương Dương

Đặt mua

140.000 VND

Cá lồng Tương Dương

Đặt mua

140.000 VND

Cá lồng Tương Dương

Đặt mua

16.000 VND

Bí xanh Tương Dương

Đặt mua

16.000 VND

Bí xanh Tương Dương

Đặt mua