SẢN PHẨM OCOCP

400.000 VND

Du lịch cộng đồng Hoa Tiến

Đặt mua

400.000 VND

Du lịch cộng đồng Hoa Tiến

Đặt mua

15.000 VND

Hương Thẻ Bình Minh

Đặt mua

15.000 VND

Hương Thẻ Bình Minh

Đặt mua

650.000 VND

Trà hoa vàng Pù Huống Thu Nga

Đặt mua

650.000 VND

Trà hoa vàng Pù Huống Thu Nga

Đặt mua

400.000 VND

Khăn, Chân váy, Khăn trải bàn

Đặt mua

400.000 VND

Khăn, Chân váy, Khăn trải bàn

Đặt mua

250.000 VND

Mật ong thiên nhiên Pù Huống

Đặt mua

250.000 VND

Mật ong thiên nhiên Pù Huống

Đặt mua

15.000 VND

Hương trầm Hà Loan

Đặt mua

15.000 VND

Hương trầm Hà Loan

Đặt mua