SẢN PHẨM OCOCP

95.000 VND

Cá lượng rìu một nắng

Đặt mua

95.000 VND

Cá lượng rìu một nắng

Đặt mua

55.000 VND

Cá nục một nắng Biển Quỳnh

Đặt mua

55.000 VND

Cá nục một nắng Biển Quỳnh

Đặt mua

48.000 VND

Thịt cua ghẹ xay Biển Quỳnh

Đặt mua

48.000 VND

Thịt cua ghẹ xay Biển Quỳnh

Đặt mua

360.000 VND

Tinh bột nghệ Hoàng Mai

Đặt mua

360.000 VND

Tinh bột nghệ Hoàng Mai

Đặt mua

150.000 VND

Nước mắm gia truyền Cương Ngần

Đặt mua

150.000 VND

Nước mắm gia truyền Cương Ngần

Đặt mua

210.000 VND

Mực ống Biển Quỳnh

Đặt mua

210.000 VND

Mực ống Biển Quỳnh

Đặt mua