SẢN PHẨM OCOCP

50.000 VND

Bánh đa vừng Đô Lương

Đặt mua

50.000 VND

Bánh đa vừng Đô Lương

Đặt mua

30.000 VND

Bánh đa gạo lứt Lương Sơn

Đặt mua

30.000 VND

Bánh đa gạo lứt Lương Sơn

Đặt mua

250.000 VND

Tinh dầu Răng Miệng

Đặt mua

250.000 VND

Tinh dầu Răng Miệng

Đặt mua

120.000 VND

Tinh dầu sả JaVa

Đặt mua

120.000 VND

Tinh dầu sả JaVa

Đặt mua

100.000 VND

Mật Ong Hoa Quế Hòa Sơn

Đặt mua

100.000 VND

Mật Ong Hoa Quế Hòa Sơn

Đặt mua

280.000 VND

Giò Bê Thu Dụng

Đặt mua

280.000 VND

Giò Bê Thu Dụng

Đặt mua