SẢN PHẨM OCOCP

58.000 VND

Nước mắm nhỉ 40- 650m1

Đặt mua

58.000 VND

Nước mắm nhỉ 40- 650m1

Đặt mua

65.000 VND

Nước mắm cốt 60 - 500 ml

Đặt mua

65.000 VND

Nước mắm cốt 60 - 500 ml

Đặt mua

45.000 VND

Nước mắm Tân Hội 28°N - 700 ml

Đặt mua

45.000 VND

Nước mắm Tân Hội 28°N - 700 ml

Đặt mua

60.000 VND

Nước mắm Tân Hội 0°N - 700 ml

Đặt mua

60.000 VND

Nước mắm Tân Hội 0°N - 700 ml

Đặt mua

80.000 VND

Hộp nước mắm đặc biệt 30°N loại 2 chai x 650ml

Đặt mua

80.000 VND

Hộp nước mắm đặc biệt 30°N loại 2 chai x 650ml

Đặt mua

120.000 VND

Hộp nước mắm Hạ Thổ 35°N - Loi 2 chai x 500 ml

Đặt mua

120.000 VND

Hộp nước mắm Hạ Thổ 35°N - Loi 2 chai x 500 ml

Đặt mua